Plek voor ideemakers

Bureau

Merkmakers & campagnebouwers

Plek

flex- & vergaderplekken

Café

koffie & boterhammen

Campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen

Case: Provincie Utrecht

Op 20 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen gehouden! Voor de derde keer mocht O campagne voeren om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen. Een mooie klus. Maar geen eenvoudige, want wie weet waar de provincie eigenlijk over gaat..?

het team

Die zwemplas waar je ’s zomers naartoe gaat? Die huizen die gebouwd worden? Dat leuke festival? Die bus naar je werk? Daar gaat de provincie over. De provincie is dus geen ver-van-je-bedshow, de provincie gaat over zaken waar we dagelijks mee te maken hebben. Daarom was de campagneslogan: Kies jouw Utrecht.

Campagne

We maakten de campagne voor alle inwoners van de provincie. Maar onderzoek wijst uit: wie eenmaal start met stemmen, stemt vaker! Daarom richtten we ons nét wat meer op ‘first-time voters’. Met animaties, bannering en advertenties op Facebook en Instagram, met interactive advertising én gamification: de Kies Jouw Utrecht Quiz. Onze energieke quizmaster Vincie toerde in een rood autootje door de provincie om op scholen, terrassen en in winkelcentra de quiz te spelen!

Middelen

Natuurlijk namen we ook de ‘traditionelere’ media mee: je kwam de campagne tegen op straat, in streekbussen en in huis-aan-huisbladen. We richtten kiesjouwutrecht.nl in, de campagnewebsite met veel informatie.

Resultaten

En de resultaten? Die mogen er zijn. Utrecht had de hoogste opkomst van Nederland (60,4%). De website trok twee keer zoveel bezoekers als vier jaar geleden, en van alle bezoekers aan de website deed 76% de kieshulp. De online advertenties scoorden vier keer zo goed als verwacht.

 

Bovendien haalde provincie-quizmaster Vincie meerdere keren de pers, hij bleek een uitstekende brug tussen politiek en publiek.

Reactie van de klant

“Vanuit grote betrokkenheid hebben we met vertrouwen samengewerkt aan een succesvolle verkiezingscampagne. Met als resultaat: boven verwachting hoge bereikcijfers en nummer 1 opkomst stemmers van Nederland. O-Utrecht is een warm en echt Utrechts bureau dat resultaten boekt, een aanrader!”