Plek voor ideemakers

Bureau

Merkmakers & campagnebouwers

Plek

flex- & vergaderplekken

Café

koffie & boterhammen

campagne regio Haaglanden

Case: ga 3.0: slim reizen en werken

Anders en slimmer reizen, iedereen lijkt er mee bezig. In de regio Haaglanden werken lokale overheden samen met het bedrijfsleven om het effectief aan te pakken. Aan O de vraag om een effectieve campagne te ontwikkelen die het reisgedrag beïnvloedt.

het team

uitdaging
Gedragsbeïnvloeding, het lijkt een toverwoord. Maar is er ook een toverformule? Nee, maar er zijn wel voorwaarden voor succes: het moet simpel zijn en het moet makkelijk toegankelijk zijn voor iedereen. Maar het moet vooral leuk zijn! Vooral die laatste is belangrijk, als je mensen iets wil laten ‘doen’, dan moet je het leuk maken!

strategie
Het idee is om verschillende campagnes te ontwikkelen die steeds een hele specifieke doelgroep aanspreken. Geen grote overkoepelende mega-campagne dus, maar juist hele kleine, gerichte en concrete acties. De strategie draait om ‘uitproberen’. We willen mensen op een leuke en laagdrempelige manier vervoersalternatieven laten uitproberen.

boodschap
Om alle acties te verbinden ontwikkelen we een boodschap en een label dat alles verbindt: Ga 3.0. We willen gewenst reisgedrag stimuleren door te belonen en te bevestigen. Ga 3.0 staat voor bewust en vooruitstrevend bezig zijn: jij bent echt heel erg 3.0 bezig!

aanpak
We ontwikkelen verschillende acties. Van ‘probeer een E-bike’ en ‘Schoolbrengdeal’ tot ‘gratis flexplek’. Alle acties brengen we samen op ga3punt0.nl, daar kunnen bedrijven en deelnemers zich makkelijk inschrijven. De deelnemende bedrijven communiceren intern met behulp van de communicatie-toolkit, via social media prikkelen mensen mee te doen.

resultaten

in cijfers

Er zijn 65 bedrijven die zich commiteren aan de campagne en actief meedoen. De verschillende acties zijn succesvol, mensen zijn enthousiast, 98% beveelt anderen aan om het ook te proberen.

65

65 bedrijven in de regio sluiten zich aan bij de campagne

98%

vrijwel alle deelnemers bevelen anderen aan ook mee te doen


terug naar overzicht