Plek voor ideemakers

Bureau

Merkmakers & campagnebouwers

Plek

flex- & vergaderplekken

Café

koffie & boterhammen

5 mensen per dag, 1850 mensen per jaar


Dat is het aantal mensen dat wij in Nederland verliezen aan suïcide. Dat aantal móet omlaag. Daarom vond op 8 september de conferentie suïcidepreventie ‘Samen voor leven’ plaats. O heeft de opdracht gekregen om de conferentie te organiseren. Van concept tot aankleding, van programma tot draaiboek.

 

Een paar jaar geleden maakten we de ‘Ik-luister’-campagne voor ProRail en 113Online: zelfmoordpreventie. Een beladen, belangrijk onderwerp en het werd een bijzondere communicatiecampagne. Eentje die letterlijk met communicatie levens redde. Hoe mooi is ons vak dan…?

De conferentie over suïcidepreventie is een initiatief van Stichting 113Online: zelfmoordpreventie, ProRail en Nederlandse Spoorwegen. Er zijn zo’n 200 bestuurders, professionals en zorgverleners uitgenodigd. Er waren inspirerende sprekers en er werd kennis gedeeld over wat je in jouw organisatie aan suïcidepreventie kan doen.

Bij O zijn we trots dat we een rol mogen spelen. Het is geen luchtig onderwerp, het is best beladen soms. Want ja, ook wij hebben mensen verloren aan suïcide. Maar we weten nu ook: samen kunnen we zorgen dat we elk jaar honderden mensen méér in leven houden. Als we beter gaan samenwerken in Nederland.